Вход в систему

Введите имя пользователя и пароль для входа в систему:

 

Последние новости

Спасающий Вечность. Предсказание будущего, которое уже настало.

Появилась в продаже электронная версия книги Александра Набабкина

21.09.2017

Эмоции, чувства и мысли как фундамент формирования новых качеств для изменения жизни человека

Опубликован текст мастер-класса от 1.12.2012

07.05.2017

Работа над собой. Как научиться распознавать свои ошибки до того, как они начинают приносить "плоды"

Заблуждения, предубеждения, страхи, сомнения, - как мы наследуем этот груз и как преодолеваем последствия обнаружения в себе вредных установок. Опубликовано видео занятия.

05.05.2017

Здоровье, успех и благополучие - Управление ситуациями своей жизни в позитивном русле

Опубликован текст занятия Александра Н-Р, прошедшего на Альфа-Фесте в Яремче, 18 февраля 2012 года.

30.04.2017

Духовное воспитание детей

Опубликованы краткие содержания 2-го и 3-го занятий о Духовном воспитании детей.

28.04.2017

Назначение, особенности конкретных практик, их практическая польза и действенность

Опубликован текст 5-го занятия из 1-го цикла курсов Духовно-нравственного возрождения, от 12 февраля 2013.

28.04.2017

Энергетические упражнения - как способ естественного психофизического восстановления

Опубликован текст мастер-класса Александра Н-Р. в Яремче, 16.02.2012

23.04.2017

Куда приводят мечты. О наших желаниях, возможностях и препятствиях.

Как найти свой путь в жизни, обрести себя на работе и дома. Опубликован текст занятия Александра Н-Р.

20.04.2017

Ткаченко В.А. - почетный президент МАБЭТ

Биография В.А. Ткаченко

ВОЛОДИМИР АНДРІЙОВИЧ ТКАЧЕНКО

Народився 07 вересня 1935 року в сім’ї хуторян хутора Лугового, Васильківського району, Дніпропетровсьої області.

Мати – Ткаченко (Дейнега) Катерина Кіндратівна – із графського роду Д-Ейнего;

Батько – Ткаченко Андрій Ільїч – із селян.

З 1932 року батьки все своє життя працювали в колгоспі.

Чотирі сестри:

Мотрона Андріївна, 1926 року народження, капітан медичної служби;

Надія Андріївна, 1928 року народження, майстер пошиву верхнього одягу;

Ніна Андріївна, 1931 року народження, капітан внутрішніх військ;

Анна Андріївна, 1937 року народження, бухгалтер за фахом.

У 1942 році пішов у перший клас Лугівської початкової школи, де закінчив чотири класи у 1946 році.

У 1946 році пішов у п’ятий клас Дебальцівської семирічної школи, де закінчив сім класів у 1949 році.

У 1949 році поступав до Дніпропетровської школи попердньої підготовки студентів авіаційних установ, але за рішенням мандатної комісії не був зарахований. Рік працював у колгоспі.

У 1950 році пішов до восьмого класу Чаплинської середньої школи № 42, сталінської залізниці, де отримав середню освіту (атестат зрілості) у 1953 році.

 

Освіта:

– Вище Військово-авіаційне училище пілотів, Чернігів, Україна, 1956. Пілот-винищувач.

– Економічний факультет Університету марксизму-ленінізму при ЦК КІІРС, Москва, Росія, 1960. Диплом спеціаліста з економічної теорії.

– Фізико-технічний факультет Дніпропетровського державного університету, Дніпропетровськ, Україна, 1968. Диплом інженера-механіка по виробництву літальних апаратів.

 

Наукова діяльність:

– Науково-дослідний інститут технології машинобудування (Москва):

1963 рік – старший інженер-технолог по виробництву літальних апаратів;

1966 рік – начальник бюро розробки та впровадження нових технологій;

1968 рік – начальник науково-технологічного відділу – менеджер розробки нових технологій;

1973 рік – начальник сектору розробки інформаційних технологій;

1976 рік – начальник сектору організації і управління виробництвом літальних апаратів.

– Український науково-дослідний інститут технології машинобудування (Дніпропетровськ):

1976 рік – начальник лабораторії організації та управління виробництвом літальних апаратів;

1976 рік – головний фахівець з організації та управління виробництвом літальних апаратів Міністерства загального машинобудування.

– Інститут економіки промисловості НАН України, Донецьк:

листопад 1990 року – диплом кандидата економічних наук, тема дисертації:

«Оперативне управління виробничими процесами. Організаційний аспект»;

– Інститут економіки промисловості НАН України, Донецьк:

квітень 1992 року – диплом доктора економічних наук, тема дисертації:

«Оперативне управління машинобудівним комплексом»;

– Академія економічних наук України, Донецьк:

1993 рік – диплом дійсного члена Академії економічних наук України;

– Державний базовий центр критичних технологій у машинобудуванні «Криттехмаш»:

1993 рік – директор;

– Міжнародна академія біоенерготехнологій (МАБЕТ), Київ:

1995 рік – диплом дійсного члена Міжнародної академії біоенерготехнологій, Президент МАБЕТ;

– Дніпропетровська академія управління, бізнесу та права:

1997 рік – проректор з наукової роботи.

– Російська академія природничих наук, Москва, Росія:

1997 рік – диплом дійсного члена Російської академії природничих наук;

– Міжнародна академія авторів наукових винаходів та відкриттів, Страсбург, Франція:

2000 рік – диплом дійсного члена Міжнародної академії авторів наукових винаходів та відкриттів;

– Дніпропетровська академія управління, бізнесу та права:

2000 рік – атестат професора кафедри економіки підприємства;

– Дніпропетровський університет економіки та права:

2008 рік – заслужений професор університету, член вченої ради.

 

Член спеціалізованих вчених рад:

К 08.051.03 при Дніпропетровському державному університеті, спеціальність 08.02.03 Організація управління, планування і регулювання економіки (Дніпропетровськ, 1994-2000).

К 08.080.01 при Національній гірничій академії України, спеціальність 08.07.01 Економіка промисловості, (Дніпропетровськ, 1997-1999).

Д 08.084.04 при Національній металургійній академії України, спеціальність 08.06.02 Підприємництво, менеджмент та маркетинг (Дніпропетровськ, 1999-2003).

Д 08.085.01 при Придніпровській державній академії будівництва та архітектури, спеціальність 05.13.22 Управління проектами та розвиток виробництва (Дніпропетровськ, 1999-2010).

К 08.120.01 при Дніпропетровському університеті економіки та права, спеціальність 08.06.01 Економіка, організація і управління підприємством (Дніпропетровськ, 2002-2004; 2009-2011).

 

Член редакційних колегій журналів:

Академічний огляд (Дніпропетровськ, 1997-2010).

Вісник Академії економічних наук України (Донецьк, 2001-2010).

Арсенал (Київ, 1998-2005).

Фізичний вакуум і природа (Київ, 1999 2005).

Економіка: проблеми теорії та практики (Дніпропетровськ, 1999-2010).

Бізнес Информ (Харьків, 2003-2005).

Вісник Донецького університету економіки та права (Донецьк, 2003-2005).

Європейський вектор економічного розвитку (ДУЕП, 2007-2010).

Бюлетень Міжнародного нобелівського економічного форуму (ДУЕП, 2008-2010).

 

Досвід роботи:

– Південний машинобудівний завод, Дніпропетровськ. 1958-1963:

Менеджер організації металообробних виробництв, комсорг цеху, 1958-1961;

Менеджер з соціально-економічних питань, комсорг заводу, 1961-1963;

– Науково-дослідний інститут технології машинобудування, Москва, Росія, 1963-1976:

Менеджер з організації науково-дослідних робіт, управління, координації і контролю науково-дослідних проектів, 1963-1968;

Керівник науково-технічного відділу, менеджер з управління комплексними науково-дослідними проектами розробки нових технологій у машинобудуванні, 1968-1976;

Менеджер з програмного забезпечення інформаційно-обчислювального центру, розробки програмного забезпечення, координації діяльності інформаційно-обчислювального центру, управління системою інформаційного забезпечення науково-дослідних робіт за комплексними проектами НДР, 1973-1976;

– Український науково-дослідний інститут технології машинобудування, Дніпропетровськ, Україна, 1976-1993:

Менеджер з організації, планування і управління машинобудівним виробництвом, організації, планування і регулювання процесів машинобудівного комплексу в ракетно-космічній галузі, управління проектами технологічного забезпечення машинобудівного виробництва, 1976-1986;

Менеджер 5 проектів щодо створення гнучких виробничих систем на базі роботизованого та автоматизованого обладнання і устаткування, один із розробників галузевих методичних матеріалів щодо проектування, організації і впровадження гнучких виробничих систем Міністерства загального машинобудування;

Керівник лабораторії нових форм організації і систем управління машинобудівного виробництва, керівник науково-дослідними проектами щодо розробки і впровадження нових форм організації і автоматизованих систем управління в ракетно-космічній галузі, 1986-1993;

Головний спеціаліст галузі щодо організації і управління ракетно-космічним виробництвом, координації та управління проектами технологічної підготовки виробництва, автор автоматизованої системи управління технологічною підготовкою ракето-космічних виробництв, 1976-1993;

– Державний базовий центр критичних технологій України в машинобудуванні «Криттехмаш», Дніпропетровськ, Україна, 1993-1998:

Директор ДБЦ КТ «Криттехмаш»;

Розробник галузевої методики оцінки науково-технічного рівня і наукового потенціалу України;

Один із проектантів і розробників державної системи України у справах спецінформації і критичних технологій;

Розробник Національної програми критичних технологій України;

Менеджер 5 проектів Національної програми критичних технологій України в галузях машинобудування, атомної енергетики, авіаційної техніки, медичної апаратури і обладнання, металургії;

– Верховна Рада України, Київ, 1994-2004:

Член Консультативної ради з соціально-економічних питань при Голові Верховної Ради України;

Розробник:

Національної програми України «Критичні технології», 1994;

Програми соціально-економічних перетворень в суспільстві України, 1994;

Програми запобігання національній катастрофі в Україні, 1995;

Програми діяльності Кабінету Міністрів України, 1995, 1996;

Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»;

– Дніпропетровська академія управління, бізнесу та права, 1997-2001:

Проректор з наукової роботи;

Завідувач кафедрою економіки підприємства;

– Дніпропетровський університет економіки та права, 2001-2005:

Проректор з наукової роботи;

– Заслужений працівник промисловості України

(Наказ Президента України від 13.05.1994, № 1778)

 

Досвід роботи в інших проектах:

– Дніпропетровський національний університет:

Голова Державної екзаменаційної комісії на кафедрі економічної кібернетики, 1994-1996 та 1998-2000;

– Придніпровська державна академія будівництва і архітектури, Дніпропетровськ:

Професор кафедри економіки будівництва, 1995-1997;

Професор кафедри менеджменту та маркетингу, 1998-2000;

– Дніпропетровська академія управління, бізнесу та права;

– Дніпропетровський університет економіки та права:

Науковий консультант докторських дисертацій:

Холод Б.І. «Організаційно-економічний механізм регулювання виробничих процесів промислового комплексу», 1997;

Крамаренко Г.О. «Організаційно-економічний механізм управління житлово-комунальним комплексом», 1998;

Сазонець І.Л. «Організаційно-економічний механізм функціонування акціонерних товариств», 1999;

Залунін В.Ф. «Організаційно-економічні аспекти стратегії і тактики будівельних організацій в умовах ринку», 2000;

Шевцова О.Й. «Організаційно-економічний механізм управління промисловою інфраструктурою суб’єктів господарювання», 2001;

Єфіменко Т.І. «Механізм перерозподілу фінансових ресурсів через оподаткування», 2002;

Каламбет С.В. «Оптимізація механізму формування податкового потенціалу», 2003;

Момот В.Є. «Стратегія підприємства в умовах невизначеності середовища господарювання», 2004;

Рогоза М.Є. «Управління підприємствами промисловості в умовах невизначеності», 2006.

– Полтавський університет споживчої кооперації:

НДР «Організаційно-економічний механізм забезпечення ефективності діяльності промислових підприємств», 2005;

– Науковий керівник аспірантів і здобувачів:

Дніпропетровського університету економіки та права – 30;

Дніпропетровського національного університету – 3;

Запорізького національного університету – 3;

Запорізької державної інженерної академії – 3;

Інституту економіки промисловості НАН України – 3,

– 29 з яких успішно захистили дисертації.

 

Основні публікації:

Ткаченко В.А., Чередниченко Н.А., Тигипко С.Л. Качество управления и организационная технология. – Д.: ДГУ, 1991. – 225 с. Монография.

Машиностроение Украины: новые технологии / Под научной редакцией В.А. Ткаченко. – Д.: ДГУ, 1993. – 225 с. Избранное.

Ткаченко В.А., Клочко В.М., Лямец В.І. Оценка научно-технического уровня и научного потенциала НИИ и КБ отрасли. – Д.: ДГУ, 1993. –160 с. Отраслевая методика.

Ткаченко В.А., Холод Б.І., Сазонець І.Л. Нововведения в организации общественного производства. – Донецьк: ІЕП НАН України, 1996. – 59 с. Монографія.

Ткаченко В.А., Холод Б.И., Орчелота В.И. Курс осторожных экономических мероприятий. – Донецьк: ІЕП НАН України, 1997. – 59 с. Монографія.

Ткаченко В.А., Холод Б.І., Сазонець І.Л. Проблемы управления социально-экономическими системами в переходный период. – Донецьк: ІЕП НАН України, 1997. – 54 с. Монографія.

Ткаченко В.А., Холод Б.І., Сазонець І.Л., Берсуцький Я.Г. Концептуальные направления социально-экономической реконструкции. – Донецьк: ІЕП НАН України, 1997. – 67 с. Монографія.

Ткаченко В.А., Холод Б.І., Сазонець І.Л. Практика совершенствования оперативного управления. – Донецьк: ІЕП НАН України, 1997. – 352 с. Монографія.

Ткаченко В.А., Холод Б.І., Воронков О.Г., Лямець В.І. Оперативное управление производством. Технологическая база управления. – Київ: «Соборна Україна», 1998. – 235 с. Монографія.

Ткаченко В.А. Шлях у майбутнє України через визначення сьогодення. – Київ-Дніпропетровськ: МАБЕТ ПРВ, 2001. – 267 с. Монографія.

Тян Р.Б., Ткаченко В.А., Чернышук Н.М. Организация производства. Учебник с гр. МОН Украины. – Д.: Изд-во ДУЭП, 2002. – 262 с.

Тян Р.Б., Ткаченко В.А. Планирование и контроль деятельности предприятий. Учебник с гр. МОН Украины. – Д.: Наука и образование, 2003. – 300 с.

Ткаченко В.А., Тян Р.Б., Холод Б.І. Управління проектами. Підручник с гр. МОН України. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 224 с.

Ткаченко О.В. та ін. Економіка підприємства: Уведення в спеціальність. Навчальний посібник с гр. МОН України за загальною і науковою редакцією проф. Ткаченко В.А. – К.: Центр навчал. літ., 2003. – 288 с.

Ткаченко В.А. Концептуальні погляди щодо трансформації економічної системи. – Донецьк: ІЕП НАН України //Вісник академії економічних наук України, № 1, 2002. – С. 23-29.

Ткаченко В.А. Інвестиційний потенціал підприємства – основа структурної перебудови промислового комплексу //Вісник Академії економічних наук України. – 2002. – № 2. – С. 70-75.

Ткаченко В.А. Перехідна економіка: закономірності, соціально-економічні чинники та концептуальні підходи. – Донецьк: ІЕП НАН України //Вісник Академії економічних наук України, 2003. – № 1. – С. 72-78.

Ткаченко B.A., Чимшит С.І. Социально-экономические системы: сущность и механизм управления. – Донецьк, ІЕП НАН України //Вісник економічної науки України. – 2004. – № 2 (6). – С. 38-48.

Ткаченко В.А., Чимшит С.І. Методологічні контексти операційного менеджменту. – Донецьк //Вісник ДонУЕП. – 2004. – № 2. – С. 40-47.

Ткаченко В.A., Чимшит С.І. Потенціал операційної системи промислових підприємств. – Донецьк: ІЕП НАН України //Економічний вісник Донбасу, 2005. – № 1 (2).– С. 80-91.

Ткаченко В.А. Філософія управління складними соціально-економічними системами. – Дніпропетровськ: «Наука і освіта», 2005. – 315 с. Монографія.

Ткаченко В.А. Основи фізичної економіки. – Дніпропетровськ: Вид-во ДУЕП, 2005. – 235 с. Монографія.

Ткаченко В.А. В поисках новой научной парадигмы. – Днепропетровск: МАБЭТ, 2005. – 230 с. Монография.

Ткаченко О.В. и др. Основы проектирования виртуальных предприятий промышленности /Под. науч. ред. проф. Ткаченко В.А. – Д.: ДУЭП, 2005. – 388 с. Монография.

Ткаченко В.А. Наукові праці з філософії економіки. – Д.: ПРВ АЕНУ, 2005. – 255 с. Вибране.

Козинец В.П., Малый В.В. Подготовка инноваций и управление проектами: монография / Под науч. ред. проф., д.э.н. В.А. Ткаченко. – Д.: Пороги, 2006. – 482 с.

Ткаченко О.В. и др. Инициативная экономическая деятельность /Под науч. ред. проф. Ткаченко В.А. – Д.: Монолит, 2006. – 396 с. Монография.

Ткаченко В.А., Холод Б.И., Чимшит С.И. Инновационно-инвестиционная деятельность предприятий промышленности. – Д.: ДУЭП, 2007. – 376 с. Монография.

Холод Б.І., Ткаченко В.А., Гармідер Л.Д. Комплекс эконометрических моделей построения возможных вариантов развития региона / Под науч. ред. проф. Ткаченко В.А. – Д.: Монолит, 2007. – 324 с. Монография.

Селин А.А., Ткаченко В.А., Юпенков В.А. Космическая среда с позиций новой физики эфира. Научная парадигма познания. – Д.: МАБЭТ, Монолит, 2007. – 364 с. Монография.

Ткаченко В.А. Інтелектуальний потенціал в основі розвитку виробничих сил і виробничих відносин. – Д.: ДУЕП, Монолит, 2008. – 274 с. Монографія.

Ткаченко В.А. Соціально-економічна еволюція структурних зрушень в економічних системах. – Д.: ДУЕП, Монолит, 2008. – 256 с. Монографія.

Ткаченко В.А. и др. Основы конкурентных преимуществ и инновационного развития / Под общ. и науч. ред. проф. Ткаченко В.А. – Д.: ДУЭП, Монолит, 2008. – 476 с. Монография.

Беляков В.Н., Малый В.В., Козинец В.П. Инновационное предпринимательство: учебное пособие в 3 т. / Под ред. проф., д.э.н. В.А. Ткаченко. – Д.: Пороги, 2008. – Т. 1. – 377 с.

Ткаченко В.А. и др. Информационно-волновая медицинская парадигма контроля и управления адаптационной способностью организма: Методы измерения биоэнергоинформационных параметров. – Д.: МАБЭТ, Монолит, 2009. – 218 с. Монография.

Технологічний імператив розвитку інтелектуального потенціалу України. Науково-концептуальний альманах у 7 книгах /За наук. ред. проф. В.А. Ткаченко:

Книга І. Ткаченко В.А., Ткаченко В.І., Холод Б.І. Концепція розвитку технологічного потенціалу України. – Д.: МАБЕТ, Монолит, 2009. – 320 с. Монографія.

Книга ІІ. Ткаченко В.А. и др. Мотивационные контексты развития природных технологий. – Д.: МАБЭТ, Монолит, 2009. – 220 с. Монография.

Книга ІІІ. Ткаченко В.А. и др. Научные открытия и изобретения: технологии общественного научного признания. – Д.: МАБЭТ, Монолит, 2010. – 276 с.

Книга ІV. Ткаченко В.А. та ін. Ініціативна творча інтелектуальна діяльність. – Д.: МАБЕТ, Монолит, 2010. – 236 с. Монография.

Книга V. Ткаченко В.А., Козлов Е.В. и др. Основы проектирования систем оперативного управления. – Д.: ДУЭП, Монолит, 2010. – 276 с. Монография.

Ткаченко В.А., Базильський Л.С., Каленик О.І. Остеохондроз: методи лікування: монографія. – Дніпропетровськ: Монолит, 2010. – 340 с.

Ткаченко В.А., Козлова О.Е., Козлов Е.В., Авдонина О.В. Болезни как следствие нарушения адаптационных способностей: монография. – Днепропетровск: Монолит, 2010. – 348 с.

 

P.S. Як золотий скарб зберігаю юнацькі мрії: захоплююсь фізичною взаємодією природних процесів, обустроєм Всесвіту та людини як складної біоенергетичної і інформаційної системи (маю два відкриття та шістнадцять винаходів); надзвичайно не байдужий до стану і місця у світовій спільноті моєї України.

Ні хвилини покою! А взагалі, то ще побігав би босоніж на Місяці!

 

За великий особистий внесок в розбудову незалежної України, взірець патриотизму і наснаги в служінні Батьківщині і з нагоди Дня Незалежності України, згідно наданому нам звичаєвому козацькому праву: надати козацького військового чину генерал-лейтенанта українського козацтва лицарю України Ткаченко Володимиру Андрійовичу.

Універсал №09/016/05, 23 серпня 2005 року, м. Київ

 

За вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців, багаторічну плідну наукову і педагогічну діяльність нагородити Орденом за заслуги III ступеня Ткаченка Володимира Андрійовича.

Президент України Л.Д. Кучма

23 травня 2005 року, м. Київ

 

Дипломом ювіляри України нагороджується Ткаченко Володимир Андрійович, Президент Міжнародної академії біоенерготехнологій.

За віддане служіння Україні.

Митрополит Київський і всієї України,

Предстоятель Української православної церкви

Володимир

 

Дипломом нагороджується Президент Міжнародної академії біоенерготехнологій Ткаченко Володимир Андрійович за вагомий внесок у розвиток вітчизняної науки.

Міністерство освіти і науки України

75 лет Ткаченко Владимиру Андреевичу

 

 

 

Доктор экономических наук, профессор, академик Академии экономических наук Украины, действительный член Российской академии естественных наук, действительный член Международной академии авторов научных открытий и изобретений (соавтор научного открытия «Явление возбуждения интенсивного вторичного рентгеновского излучения в слое ренгенолюминофора», диплом № 140 от 04 февраля 2000 г.), действительный член Международной академии биоэнерготехнологий (доктор философии эниологии, бессменный Президент академии с 1995 г.), заслуженный работник промышленности Украины.

Награжден:

– орденом «За заслуги» III степени;

– памятной медалью «За заслуги» перед городом Днепропетровском;

– медалью «Ветеран труда»;

– памятной медалью «1500 лет городу Киеву»;

– нагрудным знаком ЦК ВЛКСМ «Молодому передовику производства».

 

Как ученый в области физики, биологии, медицины, эниологии, экономики, государственного управления награжден:

– Золотой медалью им. М.К. Янгеля за заслуги в освоении Космоса;

– Золотой медалью им. М.Л. Туган-Барановского за научные достижения в области экономики;

– Серебряной медалью им. А.С. Попова за научный вклад в развитие изобретательства;

– Серебряной медалью им. П.Л. Капицы за научный вклад в области физики, автор монографии «Космическая среда с позиций новой физики эфира»;

– Серебряной медалью РАЕН за вклад в науку;

– нагрудным знаком «Отличник образования».

Генерал-хорунжий Казачества Украины.

 

 

Родился Владимир Андреевич 7 сентября 1935 года на хуторе Луговом, Васильковского района, Днепропетровской области, Украина.

В 1953 году, после окончания средней школы № 42 Сталинской железной дороги, 07 июля был зачислен курсантом в Черниговское высшее военно-авиационное училище ВВС СА. На последнем курсе был в числе работающих по специальной программе полетов в Космос.

В 1957 году на тренировке в барокамере получил тяжелую травму, после которой заключение медиков было безапелляционным: «не годен к нестроевой в военное время». Пять лет без права на жизнь – на работу не принимали, на учебу не пускали, врачи боялись давать какое-либо заключение.

В 1958 году возвращается в г. Днепропетровск и, правдами и неправдами, обходя медицину, устраивается слесарем на мелкую сборку в цех № 37 предприятия п/я 186, в последствии – Южный машиностроительный завод. Но… Начальник цеха не берет молодого специалиста на сборку и предлагает участок механообработки с возможностью освоения целого комплекса металлообрабатывающих станков. Выбор был один – какую обработку изучать – токарную, фрезерную, шлифивальную и др. Решение одно – пробовать все, а там – как получится. К концу 1958 года были освоены все станки, которые располагались на этом участке. Надо отдать должное начальнику цеха в видении будущего, именно этот участок и именно этот единственный рабочий станут точкой отсчета в освоении новой техники, к которой с уважением и сегодня относятся специалисты во всем мире.

В 1959 году, в сентябре месяце, молодого рабочего, боевого летчика-истребителя молодежь цеха избирает своим вожаком – комсоргом цеха. А в начале 1960 года заводской комитет комсомола назначает его председателем совета старейшин – общественного органа по работе с несоюзной молодежью. Именно с этого момента он начинает ощущать недостаток образования. Специальное военное образование летчика-истребителя не давало ни технологических знаний, ни навыков в организации и управлении.

За освоение новой техники на специальном участке Владимир Андреевич, к 40-летию Комсомола, был награжден нагрудным знаком ЦК ВЛКСМ «Молодой передовик производства». А чуть позже он был представлен к награждению самой высокой, на то время, наградой – «Ордену Ленина».

В 1961 году 26-летний Владимир Андреевич был избран комсоргом завода, где комсомольская организация насчитывала 10 тысяч реестровых комсомольцев и в три раза больше – несоюзной молодежи до 30-летнего возраста. Комсорг завода в то время – это «четвертый угол» системы управления, без мнения которого не решались никакие вопросы. Это уже государственное управление.

Неизбежной необходимостью становится высшее образование. И в 1962 году Владимир Андреевич поступает на физико-технический факультет Днепропетровского государственного университета. Совмещая работу и учебу, приходилось быть в рабочем состоянии 10-20 часов. Именно это заставило забыть о заключении медиков десять лет назад.

Судьба круто стала делать зигзаги в его жизни. В 1962 году он – один из руководителей спортивной делегации на III Спартакиаде народов СССР, где команда спортсменов предприятия п/я 186 заняла общекомандное первое место среди производственных коллективов СССР. Это послужило толчком для создания спортивного клуба «Метеор» и строительства целого комплекса спортивных сооружений – закрытого водного бассейна, стадиона «Метеор», дворца спорта с ледовым дворцом, где были воспитаны десятки олимпийских чемпионов, чемпионов мира и Европы. А футбольный клуб, по его инициативе, из «Металлурга» переименован в «Днепр» и становится чемпионом СССР. И у истоков всего этого был комсорг завода – Владимир Андреевич Ткаченко. Его энергии, мудрости и профессионализму завидовали тысячи и молодых и зрелых сослуживцев.

 

В 1963 году Советом Министров СССР было принято решение о создании в г. Днепропетровске Научно-исследовательского института технологии машиностроения (НИИТМ). Комиссаром создания института был назначен Владимир Андреевич. В очень сжатые сроки был создан научно-исследовательский центр по проектированию технологий ракетно-космической отрасли, значение и приоритет которых не уменьшились и сегодня. Именно этот центр принес славу Владимиру Андреевичу как организатору науки.

 

Не умеющий и не желающий приспосабливаться в жизни, жить за счет других, работающий с полной отдачей сам и требующий того же и от тех, с кем приходится общаться, Владимир Андреевич уверенно делает шаг за шагом по мчащейся жизни. В 1968 году он с отличием заканчивает физико-технический факультет Днепропетровского государственного университета и получает диплом инженера-механика по производству летательных аппаратов. Всевышний не позволил ему летать, но он сам стал строить летательные аппараты и вскоре становится главным специалистом отрасли по организации и управлению производством ракетно-космической техники. Именно в этот период окрепла дружба с Леонидом Даниловичем Кучмой, которая не угасает и по сей день.

Горбачевская перестройка очень больно ударила по душе Владимира Андреевича. И не только потому, что резко изменилось отношение к делу познания Космоса, которому он отдавал все силы, но и потому, что эта перестройка вызвала бифуркацию общественной жизни. Многие люди не знали, что делать. И это привело к последствиям очень плачевным. Сам участник реформации экономической системы, он видел, как делается не то и не так, как было предусмотрено. Привыкший говорить правду в глаза, он очень требователен к себе и требует того же от других. Бифуркация укладов жизни лишила возможности требовать – люди делали, как кто мог, не соизмеряя свои действия с целью общего развития. Он видел, как непросто будет войти в новый уклад – для этого потребуются многие годы. Его пунктуальность и обязательность во всем, строгость и ответственность, многие годы гармонично сочетавшиеся с добротой, отзывчивостью и обаянием, не воспринимались окружающими. И он на несколько лет уходит от активных действий.

 

 

А об уровне профессионализма Владимира Андреевича говорит хотя бы такой факт.

В 1987 году Владимиру Андрееичу ЦК КПСС было поручено разобраться в причинах остановки строительства метрополитена в г. Днепропетровске и дать обоснованые рекомендации по дальнейшему развитию. На основе глубокого анализа состояния дел на местах – в штреках, туннелях, на заводах города и Союза, на шахтах и рудниках – были разработаны конкретные мероприятия, результатом которых стал ввод в эксплуатацию первой очереди метро г. Днепроптеровска, с вводом шести станций и депо. К сожалению, новые трансформации общественной жизни резко меняют приоритеты.

В самый разгар бифуркации общества, в 1990 году, он вдруг в Академию наук СССР представляет кандидатскую диссертацию, которая отвечала всем требованиям докторской. Блестяще защитив в начале 1992 года докторскую диссертацию, он получает ученую степень доктора экономических наук. По образованию физик, долгое время разрабатывавший технологии производства космической техники, показывает блестящий научный уровень в проектировании и создании систем оперативного управления.

Став известным дипломированным ученым, легализованным, он ничуть не изменился, остался таким же человечным и внимательным к людям. И это внимание к людям очень ярко проявляется в трепетном отношении к своей Родине – Украине. Сегодня у Владимира Андреевича – научная школа систем управления, которую закончили защитой кандидатской диссертации 32 человека. Под его руководством подготовлено 11 докторов экономических наук. Лично у Владимира Андреевича издано 33 научных монографии, 5 учебников для ВУЗов и свыше 150 научных трудов.

 

Владимир Андреевич – опытный руководитель, у которого есть цель, видение развития и сроков исполнения. Он – профессионал, мало сказать, своего дела – профессионал во многих направлениях науки, техники, экономики, медицины. От него исходит сила мыслей, с которыми нельзя не согласиться, потому что они глубоко профессиональны, мудры и по-человечески правильны. В 1992 году Премьер-министр Украины Леонид Данилович Кучма поручает Владимиру Андреевичу как организатору науки провести анализ научно-технического уровня и научного потенциала НИИ и КБ Украины. Владимир Андреевич, как истинный ученый, разрабатывает сначала «Отраслевую методику анализа научно-технического уровня и научного потенциала НИИ и КБ Украины», а потом исследует более 4,5 тысяч организаций, создает технологический банк Украины и разрабатывает Концепцию организации науки в Украине и Национальную программу Украины «Критические технологии». К сожалению, большое дело губят, как правило, мелкие людишки – псевдоученые. Так было и на этот раз.

 

В 1994 году, убедившись в том, что к науке приспособились неученые, и что они не дадут возможности возродить отраслевую, технологическую, науку, пока не погубят ее научно-технический потенциал, он создает в Украине Международную академию биоэнерготехнологий, учредителями которой стали Украина, Россия, Англия, Канада, Германия, Бельгия и Венгрия. Сегодня действительными членами МАБЭТ являются ученые из 32 стран мира. Только учеными МАБЭТ из Украины за это время зарегистрировано 7 открытий и свыше 250 патентов на изобретения. Лично Владимир Андреевич – соавтор двух открытий и двух десятков изобретений. Он по праву считается одним из основателей теории новой физики. У него – весомый вклад в теорию экономики. Его считают почетным членом Международной ассоциации нетрадиционной медицины.

 

По его инициативе в 1995 году создается Комиссия по социально-экономическим вопросам при Председателе Верховного Совета Украины, в которой он проработал около 10 лет. Особенно плодотворной была деятельность с Председателем Верховного Совета Украины Александром Александровичем Морозом. Он с теплотой об этом времени вспоминает и сегодня.

С 1997 года Владимир Андреевич передает свои знания студентам, являясь проректором по науке в Днепропетровском университете экономики и права, заведующим кафедрой экономики предприятия, заместителем директора Научно-исследовательского института развития экономики и общества. Он – неоднократный член ученых советов по защите кандидатских и докторских диссертаций. Его по праву молодежь называет Учителем с большой буквы. Его научные труды используются во многих сферах общественной жизни и государственного управления.

 

Владимир Андреевич 48 лет в любви и согласии прожил с Жанной Максимовной. У них – две дочери, Ирина и Оксана. Обе, по стопам папы, закончили физико-технический факультет Днепроптеровского государственного университета. Обе имеют квалификацию  инженеров-механиков по производству летательных аппаратов. Оксана закончила еще и Днепропетровский университет экономики и права, где и осталась работать. Много внимания Владимир Андреевич отдал своей любимице – внучке Кристине, мастеру спорта по бальным танцам. Он все сделал, чтобы Кристина закончила Национальный университет культуры по специальности режиссер-постановщик классических и бальных танцев. Параллельно Кристина закончила Днепропетровский университет экономики и права, получив специальность магистра по экономике. Сегодня все усилия Владимира Андреевича направлены на воспитание внука Владимира как будущего Президента Украины.

 

Владимир Андреевич своимим руками построил дом и вырастил прекрасный сад, за которым лично ухаживает в минуты редкого отдыха.

 О МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИИ БИОЭНЕРГОТЕХНОЛОГИЙ

Международная академия биоэнерготехнологий (МАБЭТ), зарегистрированная в UNESCO, является межгосударственной самоуправляемой некоммерческой научно-технической организацией, объединяющей на основе добровольного волеизъявления и профессиональных интересов представителей академической, ВУЗовской, отраслевой и фирменной науки, отдельных ученых, научных работников и исследователей, людей, индивидуально работающих в области познания биоэнергоинформационного единства Вселенной и применения познанных закономерностей в земном обустройстве, а также представителей высшего руководящего звена бизнеса и предприятий материального производства с различными формами собственности, имеющих в своем активе научные труды или различного рода достижения как в традиционных, так и нетрадиционных областях науки и техники, экономики и образования, культуры, социальной сферы, здравоохранения, экологии и экологизации сообщества людей.

Основные цели:

– объединение ученых, инженерно-технических работников, специалистов различных областей науки и техники, здравоохранения, культуры, образования и управления, тех, кто владеет высоким интеллектуальным потенциалом, знаниями и навыками практической реализации, и создание условий благоприятствия и социального заказа на переориентацию своих талантов, образа мышления и возможностей с традиционных форм на нетрадиционные в целях разработки новой теории развития человечества и практики реализации высших технологий на основе новых физических основ;

– мотивация и стимулирование дальнейшего вовлечения ученых и инженерно-технических работников, работников науки, здравоохранения и культуры, людей с нетрадиционными возможностями и умением, специалистов в области биоэнергоинформатики и социологии в международное научное содружество для выработки научных основ и теории реализации энергоинформационного единства Мира, а также энергоинформационного обмена между Большим и Малым Космосом;

– стимулирование и различного рода поддержка ученых и инженеров, медицинских работников и целителей, специалистов по нетрадиционным методам диагностики, профилактики и безмедикаментозного лечения людей, которые могут и стремятся участвовать в разработке долгосрочных перспектив для профессиональной деятельности в общественном секторе, что приведет к укреплению и возрастанию научного потенциала и научно-технического уровня государств;

– объединение ученых-физиков, инженерно-технических работников, специалистов-прикладников и практиков, научно-исследовательских и фирменных структур для экспериментального обоснования и практического применения новой физики на основе теории эфира, энергии времени, физического вакуума и физического взаимодействия, а также разработки высших технологий, познания и энергоинформационного обмена со Вселенной, глобального обновления технологической основы мирового развития;

– придание юридической основы и законности любой деятельности на основе нетрадиционных подходов и знаний, нетрадиционных действий, направленных на благо человечества, экологического очищения и обновления окружающей среды на принципах экологически чистого человека экологически чистой атмо- и фитосферы, а также духовного обновления человека;

– объединение народных целителей с нетрадиционными способностями и образом мышления в единое мировое сообщество, их аттестация, правовое закрепление уровня квалификации, обучение и переподготовка на основе новых научных достижений и познания, а также специальная профессиональная подготовка в разрезе законодательства государств;

– первоначальное обучение широких масс населения нетрадиционным методам мировоззрения, взаимопонимания и взаимообогащения на принципах энергоинформационного единства Мира.

Научный потенциал:

– в естественных науках:

– 39 докторов физико-математических наук;

– 69 докторов технических наук;

– 29 кандидатов физико-математических наук;

– 32 кандидата технических наук;

– в медицине:

– 37 докторов медицинских наук;

– 8 докторов биологических наук;

– 29 кандидатов медицинских наук;

– в экономике:

– 29 докторов экономических наук;

– 23 кандидата экономических наук.

Среди членов МАБЭТ: 5 действительных членов, академиков, Национальной академии наук Украины; 3 действительных члена Российской национальной академии; 17 действительных членов Российской академии естественных наук; 12 действительных членов Инженерной академии Украины и России; 7 действительных членов Технологической академии Украины и России; 11 действительных членов Академии экономических наук Украины; 9 действительных членов, академиков, Медицинской академии наук Украины; 27 членов-корреспондентов различных академий Украины и России; свыше 180 инженерно-технических работников; свыше 75 работников медицины.

Научные направления:

Научно-техническое, инновационно-инвестиционное сотрудничество с МАБЭТ позволяет получить доступ к технологиям, о которых мир еще не знает, в частности:

– в сфере энергетики – на основе вечно энергогенерирующего устройства – магнитного двигателя, не потребляющий топлива, а также магнитного генератора свободной энергии; здесь уместно напомнить, что в катрене 2028 года Нострадамус описывает открытие источника неограниченной свободной энергии;

– в сфере медицины – на основе концепции, опирающейся не на высокозатратные механизмы лечения уже сформировавшихся патологий и исправления ошибочного поведения людей в отношении питания и вредных привычек, а на способы контроля и поддержания здоровья в малозатратной области скрининговой диагностики, путем внедрения в общественное сознание идеала всестороннего гармоничного развития личности, здорового образа жизни, рационального питания, профилактики заболеваний и самоисцеления в результате развития адаптационной способности организма к заболеваниям; при этом основой реализации данной концепции должно являться объединение усилий врачей, валеологов, целителей, нутрициологов, диетологов, экологов, психологов, производителей экологически чистых пищевых продуктов, сторонников Природного, натурального земледелия;

– в сфере агротехнологий – создание продуктивного природного комплекса для производства экологической органической продукции на основе технологии Природного земледелия в условиях биодинамического преобразования почвы путем ферментативной активизации плодородия, при полном отказе от использования пестицидов и при их биоконверсии; создание комплекса структурирования и придания особых целебных свойств воде;

– в сфере образования – на основе концепции воспитания творческой, вдохновенной личности, с формированием чувства гордости за интеллектуальные достижения, с развитой системой творческих мотиваций для приобретения новых знаний, с навыками ведения творческого конструктивного диалога, с опорой на методы выработки и принятия творческих управленческих решений, когда талант учат развивать, но не усмирять и ограничивать, чтобы воплотить механизм преобразования свободного времени в творческое вдохновение, обеспечивающее невероятно значительный научный результат.

Последние новости

Спасающий Вечность. Предсказание будущего, которое уже настало.

Появилась в продаже электронная версия книги Александра Набабкина

21.09.2017

Эмоции, чувства и мысли как фундамент формирования новых качеств для изменения жизни человека

Опубликован текст мастер-класса от 1.12.2012

07.05.2017

Работа над собой. Как научиться распознавать свои ошибки до того, как они начинают приносить "плоды"

Заблуждения, предубеждения, страхи, сомнения, - как мы наследуем этот груз и как преодолеваем последствия обнаружения в себе вредных установок. Опубликовано видео занятия.

05.05.2017

Здоровье, успех и благополучие - Управление ситуациями своей жизни в позитивном русле

Опубликован текст занятия Александра Н-Р, прошедшего на Альфа-Фесте в Яремче, 18 февраля 2012 года.

30.04.2017

Духовное воспитание детей

Опубликованы краткие содержания 2-го и 3-го занятий о Духовном воспитании детей.

28.04.2017

Назначение, особенности конкретных практик, их практическая польза и действенность

Опубликован текст 5-го занятия из 1-го цикла курсов Духовно-нравственного возрождения, от 12 февраля 2013.

28.04.2017

Энергетические упражнения - как способ естественного психофизического восстановления

Опубликован текст мастер-класса Александра Н-Р. в Яремче, 16.02.2012

23.04.2017

Куда приводят мечты. О наших желаниях, возможностях и препятствиях.

Как найти свой путь в жизни, обрести себя на работе и дома. Опубликован текст занятия Александра Н-Р.

20.04.2017

Вызвать Меню

Свернуть Меню