Вход в систему

Введите имя пользователя и пароль для входа в систему:

 

Последние новости

Спасающий Вечность. Предсказание будущего, которое уже настало.

Появилась в продаже электронная версия книги Александра Набабкина

21.09.2017

Эмоции, чувства и мысли как фундамент формирования новых качеств для изменения жизни человека

Опубликован текст мастер-класса от 1.12.2012

07.05.2017

Работа над собой. Как научиться распознавать свои ошибки до того, как они начинают приносить "плоды"

Заблуждения, предубеждения, страхи, сомнения, - как мы наследуем этот груз и как преодолеваем последствия обнаружения в себе вредных установок. Опубликовано видео занятия.

05.05.2017

Здоровье, успех и благополучие - Управление ситуациями своей жизни в позитивном русле

Опубликован текст занятия Александра Н-Р, прошедшего на Альфа-Фесте в Яремче, 18 февраля 2012 года.

30.04.2017

Духовное воспитание детей

Опубликованы краткие содержания 2-го и 3-го занятий о Духовном воспитании детей.

28.04.2017

Назначение, особенности конкретных практик, их практическая польза и действенность

Опубликован текст 5-го занятия из 1-го цикла курсов Духовно-нравственного возрождения, от 12 февраля 2013.

27.04.2017

Энергетические упражнения - как способ естественного психофизического восстановления

Опубликован текст мастер-класса Александра Н-Р. в Яремче, 16.02.2012

23.04.2017

Куда приводят мечты. О наших желаниях, возможностях и препятствиях.

Как найти свой путь в жизни, обрести себя на работе и дома. Опубликован текст занятия Александра Н-Р.

20.04.2017

В. П. Олейник

Олейник Валентин Петрович

 

      (нар. у 1941) - д.ф.-м.н., професор кафедри загальної та теоретичної фізики, академік Міжнародної Академії біоенерготехнологій (1995).

      В 1963 з відзнакою закінчив математичний факультет Одеського державного університету ім. І.І.Мечникова, склавши водночас всі іспити на фізичному факультеті за спеціальністю теоретична фізика, і отримав призначення на роботу в Інститут напівпровідників АН України (Київ), де працював у відділі теоретичної фізики (1963-1983). З 1983 працює в НТУУ "КПІ", спочатку на посаді доцента, а з 1987 - на посаді професора. Кандидатську дисертацію захистив у 1969, докторську - в 1987.

      Наукова діяльність пов'язана з розробкою фундаментальних проблем теоретичної фізики в галузі класичної та квантової електродинаміки, а також у галузі класичної механіки. Основні теми наукових досліджень:

 • елементарні квантові процеси, що відбуваються під дією інтенсивних (лазерних) електромагнітних полів;
 • проблеми фізичного вакууму; розробка квантової електродинаміки (КЕД) за умов нестабільності вакуумного стану;
 • синтез КЕД та теорії самоорганізації;
 • проблема електрона;
 • надсвітлове передавання інформації;
 • енергетична проблема;
 • фізичні властивості часу;
 • розширена схема класичної механіки, що базується на понятті криволінійної інерції;
 • обертальна інерція та гравітація;
 • безопорний рух;
 • прискорені рухи матеріальних тіл по інерції та аномальні явища.

      Підготував 5 кандидатів та 2 докторів наук.

      Автор понад 250 наукових праць, 2 монографій.

 

Основні наукові праці:

   Вплив колективних збуджень на характер квантових процесів розсіюванняя у зовнішньому електромагнітному полі (1978, Київ)

   Проблеми квантової електродинаміки вакуума, диспергованих середовищ та сильних полів (1983, Кишинев)

   Квантова теорія електрично заряджених частинок, що самоорганізуються. Солітонна модель електрона (1997, Нью-Йорк)

   Надсвітлова передача сигналів в електродинаміці (1999, Нью-Йорк), Проблема електрона та надсвітлові сигнали (2001, Нью-Йорк)

   Проблема часу: сила як причина змінення темпа часу (Москва, 2001)

   Нові результати у визначенні сутності принципа відносності (Про одну з помилок ХХ сторіччя) (2006, Санкт-Петербург)

   Енергетична проблема: атом як невичерпне джерело екологічно чистої енергії (2007, Київ; 2008, Кишинів)

   Нова інтерпретація релятивістської фізики (про один з найбільш хибних поглядів ХХ століття) (2007, Київ)

   Обертальна інерція та її фізичні наслідки. Що таке гравітація? (2009, Київ)

   Проблеми надсвітлової комунікації, обертальної інерції та безопорного руху (2008, Барнаул)

   Фундаментальні проблеми фізики: надсвітлова комунікація, активні теплові машини, безопорний рух (2008, Київ)

   Фундаментальні проблеми фізики та наукова революція (2009, Барнаул)

   Новий підхід до проблеми руху: прискорені рухи по інерції (2009, Київ)

Список робіт за 2006-2009р.р.:

 1. Олейник В.П. Новые результаты в определении сущности принципа относительности. Об одном заблуждении ХХ века. Труды Конгресса-2006 "Фундаментальные проблемы естествознания и техники", часть 1, Санкт-Петербург, 14-19 августа 2006, с.277-297, 2006.
 2. Олейник В.П. Новые результаты в определении сущности принципа относительности. // Физика сознания и жизни, космология и астрофизика, т.6, №1(21), с.39-59, 2006.
 3. Олейник В.П. Область действия теории относительности ограничена классической точечной частицей. О неэквивалентности инерциальных систем отсчета. // Физика сознания и жизни, космология и астрофизика, т.6, №2(22), с.20-42, 2006.
 4. Олейник В.П., Прокофьев В.П. Энергетическая проблема. Атом как неиссякаемый источник экологически чистой энергии. // Физика сознания и жизни, космология и астрофизика, т.7, №2(26), с. 28-59, 2007.
 5. Олейник В.П., Прокофьев В.П. Новый подход к энергетической проблеме. Атом - неиссякаемый экологически безопасный источник энергии // Биоинформационные и энергоинформационные технологии в целительстве, в духовной, в социальной и в производственной сферах ("БЭИТ-2007"): Доклады Х юбилейного Международного конгресса в 2 т. / Под ред. П.И. Госькова. - Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2007. - Т. 1. - С. 16-26.
 6. Олейник В.П., Лега Ю.Г., Лещинский А.П. От светового барьера к сверхсветовой коммуникации - основному способу коммуникации будущего // Биоинформационные и энергоинформационные технологии в целительстве, в духовной, в социальной и в производственной сферах ("БЭИТ-2007"): Доклады Х юбилейного Международного конгресса в 2 т. / Под ред. П.И. Госькова. - Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2007. - Т. 1. - С. 27-32.
 7. Олейник В.П., Лега Ю.Г., Лещинский А.П. Световой барьер, вакуумная среда и сверхсветовая коммуникация. // Физика сознания и жизни, космология и астрофизика, т.7, №3(27), с. 15-21, 2007.
 8. Олейник В.П. Новая интерпретация релятивистской физики. Об одном из глубочайших заблуждений ХХ века. // Физика сознания и жизни, космология и астрофизика. - 2007. - т.7, №4(28). - С.32- 64.
 9. Олейник В.П. и Прокофьев В.П. Вращательная инерция и ее физические следствия. Что такое гравитация? // Физика сознания и жизни, космология и астрофизика. - 2008. - т.8, №2(30). - С.23-56.
 10. Олейник В.П. Проблемы сверхсветовой коммуникации, вращательной инерции и безопорного движения // Биоинформационные и энергоинформационные технологии развития человека ("БЭИТ-2008"): Доклады ХI Международного научного конгресса, посвященного 70-летию со дня рождения Госькова П.И., в 2-х т., 13 ноября 2008 г., г. Барнаул / Под ред. Д.Н. Жданова. - Россия, Барнаул: ООО "Азбука", 2008. - Т.1. - С. 15-19.
 11. V.P. Oleinik and V.P. Prokofjev. Energy Problem. Atom as an Inexhaustible Source of Ecologically Pure Energy. Mold. J. Phys. Sci.- 2008.- V.7, №4. - P.25-34.
 12. Олейник В.П. Фундаментальные проблемы физики: сверхсветовая коммуникация, активные тепловые машины, безопорное движение. // Физика сознания и жизни, космология и астрофизика. - 2008. - т.8, №4(32). - С.48-57.
 13. Олейник В.П. Фундаментальные проблемы физики и научная революция. // Вестник МАЭН "Энергоинформационные технологии развития человека" ("ЭИТ-2009"), май-июнь 2009 г., г. Барнаул / Под ред. Д.Н. Жданова. - Россия, Барнаул: ООО "Азбука", 2009. - С.3-10.
 14. Олейник В.П. Новый подход к проблеме движения: ускоренное движение по инерции. // Физика сознания и жизни, космология и астрофизика. - 2009. - т.9, №3.

Участь у міжнародних конференціях (2008р.)

 • XI Международный научный конгресс "Биоинформационные и энергоинформационные технологии развития человека" ("БЭИТ-2008"), 13 ноября 2008 г., г. Барнаул
 • 4th International Conference on Materials Science and Condensed Matter Physics, September 23-26, 2008, Chisinau, Moldova
 • V.P. Oleinik and V.P. Prokofjev. Energy Problem. Atom as an Inexhaustible Sourse of Ecologically Pure Energy. Abstracts of the 4th International Conference on Material Science and Condensed Matter Physics, September 23-26, 2008, Chisinau, Moldova, pp.215-216.
 • V.P. Oleinik. New Results in Relativistic Physics, Abstracts of the 4th International Conference on Material Science and Condensed Matter Physics, September 23-26, 2008, Chisinau, Moldova, p.217.

Анотації статей

НОВЫЙ ПОДХОД К ПРОБЛЕМЕ ДВИЖЕНИЯ: УСКОРЕННОЕ (КРИВОЛИНЕЙНОЕ) ДВИЖЕНИЕ ПО ИНЕРЦИИ

ВРАЩАТЕЛЬНАЯ ИНЕРЦИЯ И ЕЕ ФИЗИЧЕСКИЕ СЛЕДСТВИЯ Что такое гравитация?

Bound Electron States of New Type with the Abnormally Great Mass Defect of Hydrogen Atom

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА. АТОМ КАК НЕИССЯКАЕМЫЙ ИСТОЧНИК ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЙ ЭНЕРГИИ

НОВАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЛЯТИВИСТСКОЙ ФИЗИКИ Об одном из глубочайших заблуждений ХХ века

ПРОБЛЕМА СВЕРХСВЕТОВОЙ КОММУНИКАЦИИ: СВЕРХСВЕТОВЫЕ СИГНАЛЫ В ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМ ПОЛЕ И ИХ ФИЗИЧЕСКИЙ НОСИТЕЛЬ

ОТ СВЕТОВОГО БАРЬЕРА К СВЕРХСВЕТОВОЙ КОММУНИКАЦИИ - ОСНОВНОМУ СПОСОБУ КОММУНИКАЦИИ БУДУЩЕГО

НОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В ОПРЕДЕЛЕНИИ СУЩНОСТИ ПРИНЦИПА ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ ОГРАНИЧЕНА КЛАССИЧЕСКОЙ ТОЧЕЧНОЙ ЧАСТИЦЕЙ

СВЕТОВОЙ БАРЬЕР И СВЕРХСВЕТОВАЯ ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ

СВЕРХСВЕТОВЫЕ СИГНАЛЫ, ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННАЯ СВЯЗЬ И ЯВЛЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Електронні копії статей

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИКИ И НАУЧНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ ОГРАНИЧЕНА КЛАССИЧЕСКОЙ ТОЧЕЧНОЙ ЧАСТИЦЕЙ О неэквивалентности инерциальных систем отсчета

К ТЕОРИИ ЯДЕРНЫХ РЕАКЦИЙ ПРИ НИЗКИХ ЭНЕРГИЯХ: ФИЗИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ РЕАКЦИЙ

К ЭЛЕКТРОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ XXI ВЕКА: НА ПОРОГЕ РЕВОЛЮЦИИ В СИСТЕМАХ КОММУНИКАЦИИ

Проблема времени: сила как причина изменения хода времени

Фундаментальные проблемы физики: сверхсветовая коммуникация, активные тепловые машины, безопорное движение.

Вращательная инерция и её физические следствия. Что такое гравитация?

Новая интерпретация релятивистской физики.

Энергетическая проблема. Атом как неиссякаемый источник экологически чистой энергии.

Световой барьер и сверхсветовая передача информации.

Проблема сверхсветовой коммуникации: сверхсветовые сигналы в электромагнитном поле и их физический носитель.

Последние новости

Спасающий Вечность. Предсказание будущего, которое уже настало.

Появилась в продаже электронная версия книги Александра Набабкина

21.09.2017

Эмоции, чувства и мысли как фундамент формирования новых качеств для изменения жизни человека

Опубликован текст мастер-класса от 1.12.2012

07.05.2017

Работа над собой. Как научиться распознавать свои ошибки до того, как они начинают приносить "плоды"

Заблуждения, предубеждения, страхи, сомнения, - как мы наследуем этот груз и как преодолеваем последствия обнаружения в себе вредных установок. Опубликовано видео занятия.

05.05.2017

Здоровье, успех и благополучие - Управление ситуациями своей жизни в позитивном русле

Опубликован текст занятия Александра Н-Р, прошедшего на Альфа-Фесте в Яремче, 18 февраля 2012 года.

30.04.2017

Духовное воспитание детей

Опубликованы краткие содержания 2-го и 3-го занятий о Духовном воспитании детей.

28.04.2017

Назначение, особенности конкретных практик, их практическая польза и действенность

Опубликован текст 5-го занятия из 1-го цикла курсов Духовно-нравственного возрождения, от 12 февраля 2013.

27.04.2017

Энергетические упражнения - как способ естественного психофизического восстановления

Опубликован текст мастер-класса Александра Н-Р. в Яремче, 16.02.2012

23.04.2017

Куда приводят мечты. О наших желаниях, возможностях и препятствиях.

Как найти свой путь в жизни, обрести себя на работе и дома. Опубликован текст занятия Александра Н-Р.

20.04.2017

Вызвать Меню

Свернуть Меню